REGULAMIN

Regulamin dla kursantów

 1. Punktualność na zajęciach. Najlepszy czas przybycia to 5 minut przed zajęciami. Nie ma możliwości poczekania w poczekalni. Nie ma możliwości przeciągnięcia zajęć z powodu spóźnienia się kursanta. Każdy ma wyznaczoną swoją godzinę. (zajęcia stacjonarne)
 2. Bardzo proszę o ciszę na korytarzu (zajęcia stacjonarne). Ściany są stosunkowo cienkie, a więc wszelkie rozmowy słychać i mogą one przeszkadzać w zajęciach, które się obecnie odbywają.
 3. Proszę o poczekanie na korytarzu jeśli drzwi są zamknięte. (zajęcia stacjonarne)
 4. Odwoływanie zajęć bez negatywnych konsekwencji jest możliwe do 24 godzin przed zajęciami. Można wtedy ustalić godzinę i dzień odrabiania. Jeśli natomiast lekcja zostanie odwołana „na ostatnią chwilę” czyli w dniu swoich zajęć – kwota za lekcję jest pobierana tak jakby lekcja się normalnie odbyła. Respektowane są sytuacje losowe.
 5. Harmonogram pracy. Dni zajęć są ustalane na początku września. Zajęcia zwykle startują w drugim tygodniu września. Proszę o przemyślenie swojej dostępności, gdyż w momencie ruszenia z zajęciami, nie ma możliwości zmiany dni czy też godzin swoich zajęć.
 6. Kursy trwają od września do końca czerwca. Istnieje lista dni wolnych od zajęć (święta/urlopy). W okresie wakacyjnym od lipca do końca sierpnia – ustalany jest nowy grafik z każdym ( kto wyraził chęć kontynuacji zajęć) indywidualnie lub pozostawiana jest stała już wcześniej ustalona pora i dzień. Przerwę od zajęć można zrobić w dowolnym momencie po wcześniejszym ustaleniu.
 7. Rezygnacja. Z kursu można zrezygnować w każdej chwili po odpowiednim miesięcznym uprzedzeniu.
 8. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczba dostępnych godzin jest ograniczona.
 9. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupach maksymalnie do 4-5 osób.
 10. Zajęcia mogą odbywać się stacjonarnie, zdalnie lub w zależności od sytuacji: stacjonarnie i zdalnie. 
 11. Płatność za zajęcia. Na początku kursu ustalana jest forma płatności. Proszę o pilnowanie swoich terminów.
 12. Cennik – patrz zakładka OFERTA
 13. Kursant może zostać wyrzucony z kursu w trybie natychmiastowym, jeśli w ciągu miesiąca spóźnia się na zajęcia, odwołuje je na ostatnią chwilę, nie przychodzi na zajęcia, „ma problemy z płatnościami”. 
 14. Podczas kursu działamy na materiałach autentycznych i/lub z podręcznika. Podręcznik można zamówić w Apetyt na Języki. Kwota ta jednorazowo doliczana jest do ceny kurs w miesiącu zakupu.
 15. Zadania domowe/ testy mogą być zadawane/ przeprowadzane według upodobań kursanta.