OFERTA

Program

Mój program został opracowany na podstawie 8-letniego doświadczenia i dostosowany do potrzeb moich uczniów. Zajęcia przygotowuję w oparciu o indywidualne potrzeby każdego kursanta, który ma do zrealizowania konkretny cel. Cele takie to na przykład: chęć zdania matury, egzaminu 8-klasisty, marzenie o płynnym mówieniu i rozumieniu języka obcego, wyjazdy i chęć porozumienia się za granicą, zmiana pracy i potrzeba znajomości specjalistycznego języka czy poprawna wymowa amerykańska.

Pracujemy na materiałach autentycznych przygotowywanych przeze mnie lub z podręcznika albo łączymy jedno i drugie. Korzystamy też z kart/gier stymulujących do rozmowy. Na lekcji chciałabym, abyś poznał/ poznała maksymalnie najwięcej ciekawych słówek i struktur.

Moim głównym celem jest komunikacja. Chciałabym, abyś odważył/odważyła się mówić w języku obcym.

Zawsze zostawię Cię z zadaniem domowym, tylko po to, aby przedłużyć naszą lekcję i zachęcić Cię do nauki poza nią. Praca domowa to niezbędny element nauki języków obcych.

Ważne jest pełne zaangażowanie i dobra motywacja.

ostatnia aktualizacja lipiec 2021

Techniki nauczania

Wykorzystujemy cztery podstawowe umiejętności: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie. Na początku każdej lekcji poświęcamy czas na rozmowę i/lub sprawdzenie zadania domowego i/lub rozwiązanie nurtującego problemu związanego z poprzednią lekcją/zadaniem.  Dla mnie ważne jest, aby wykorzystać nasz czas maksymalnie.

Podchodzę do każdego kursanta indywidualnie, nawet jeśli są to zajęcia w małych grupach.

Możesz wybrać rodzaj zajęć:

KONWERSACJE (sprawdzi się dla osób z językiem minimum B1/B2)

JĘZYK OGÓLNY

JĘZYK BIZNESOWY

JĘZYK OGÓLNY Z ELEMENTAMI BIZNESU

KOREPETYCJE

KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINÓW

KURSY POPRAWNEJ WYMOWY POŁĄCZONE Z ANALIZĄ PROBLEMÓW

Oferta

Konsultacja językowa

60 min (SKONTAKTUJ SIĘ MAILOWO/TELEFONICZNIE)

Kursy 1:1 stacjonarnie/zdalnie/hybrydowo

60 min (SKONTAKTUJ SIĘ MAILOWO/TELEFONICZNIE)

90 min (KURSY TYLKO FIRMOWE, SKONTAKTUJ SIĘ MAILOWO/TELEFONICZNIE)

30 min (KURSY TYLKO DLA MAŁYCH DZIECI, SKONTAKTUJ SIĘ MAILOWO/TELEFONICZNIE)

Kursy w grupach

60 min (SKONTAKTUJ SIĘ MAILOWO/TELEFONICZNIE)

Kursy firmowe

cena indywidualna (SKONTAKTUJ SIĘ MAILOWO/TELEFONICZNIE)

Spotkania językowe (tematyczne)

Cena ustalana przy organizacji takiego spotkania (OBSERWUJ FACEBOOK LUB INSTAGRAM, ABY ZOBACZYĆ CO JEST OBECNIE ORGANIZOWANE)

Drobne tłumaczenia tekstów polsko-angielskich i angielsko- polskich

Cena dostosowana indywidualnie do zlecenia

Wakacje z angielskim

Cena dostosowana (OBSERWUJ FACEBOOK LUB INSTAGRAM, ABY ZOBACZYĆ CO JEST OBECNIE ORGANIZOWANE)