• 26 września – dzień języków obcych

    CEL: zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej. Ustanowione przez Radę Europy w 2001 roku – na zakończenie Europejskiego Roku Języków zorganizowanego przez Radę Europy, Unię Europejską oraz UNESCO.…